ขอเชิญเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานในการเปิด “อาคารเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสฉลอง พระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ” ในวันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2561 ณ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

เผยเเพร่เมื่อ 261 เข้าชม