การประชุมกลุ่มย่อยการจัดทำคู่มือ การเขียนบทความทางวิชาการ และคำขอจดสิทธิบัตร/ อนุสิทธิบัตร วันพฤหัสบดี ที่ 7 มิถุนายน 2561 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมเล็กศูนย์วิทยาศาสตร์ ชั้น 1 อาคาร 9 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เผยเเพร่เมื่อ 187 เข้าชม