ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เข้าร่วม การสร้างวัฒนธรรมค่านิยมสุจริต และต่อต้านการทุจริต ส่วนราชการภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร วันพฤหัสบดี ที่ 7 มิถุนายน 2561 ณ หน้าอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ (อาคาร 9) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เผยเเพร่เมื่อ 251 เข้าชม