การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคนิคการเขียนผลงานทางวิชาการและบทความวิจัย ทำอย่างไรให้ได้ตำแหน่งทางวิชาการ” วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมใหญ่ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เผยเเพร่เมื่อ 300 เข้าชม