การประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติ วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี อาคาร 7 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เผยเเพร่เมื่อ 169 เข้าชม