การประชุมเพื่อติดตามและเตรียมข้อมูลเพื่อรองรับการตรวจสอบการดำเนิน จาก สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.)ประจำปีงบประมาณ 2560 วันที่ 7 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมเล็กศูนย์วิทยาศาสตร์ อาคาร 9 ชั้น คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เผยเเพร่เมื่อ 208 เข้าชม