การอบรมขยายผลเชิงปฏิบัติการ พัฒนาวิชาชีพครู วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระหว่างวันที่ 9 – 11 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมสร้อยสุวรรณา ชั้น 3 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เผยเเพร่เมื่อ 359 เข้าชม