การส่งมอบงานสโมสรนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมใหญ่ศูนย์วิทยาศาสตร์ อาคาร 9 ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เผยเเพร่เมื่อ 374 เข้าชม