การปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 1 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมสัตตบงกช อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ (อาคาร 11) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เผยเเพร่เมื่อ 307 เข้าชม