ผู้บริหารและคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ร่วม การปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ภาคปกติ ปีการศึกษา 2560 วันที่ 31 มีนาคม 2561 ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เผยเเพร่เมื่อ 144 เข้าชม