ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกาา 2561 และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ไหว้สักการะเจ้าปู่หนองหญ้าไซ วันที่ 31 มีนาคม 2561 ณ ศาลเจ้าปู่หนองหญ้าไซ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เผยเเพร่เมื่อ 172 เข้าชม