การประชุมคณะกรรมการ โครงการ Enjoy Science: สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต วันที่ 27 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี อาคาร 7 ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เผยเเพร่เมื่อ 186 เข้าชม