ขอเชิญเข้ารับการอบรม ในห้วข้อ “How to Design and Create Moocs” ภายใต้โครงการการพัฒนาสื่อการสอนและสื่อการเรียนรู้ด้วยตัวเอง ในวันพฤหัสบดี ที่ 29 มีนาคม 2561 ณ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 ห้องสัตตบงกช มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เผยเเพร่เมื่อ 208 เข้าชม