ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษา รอบที่ 2 ประเภท (เรียนดี กิจกรรมดี กีฬาดี และคนดี) ภาคปกติ ปีการศึกษา 2561 ตรวจสอบรายชื่อและพิมพ์บัตรเข้าห้องสอบที่ลิงค์ http://admission.snru.ac.th/print_room…/std_list_quotar.aspx

เผยเเพร่เมื่อ 320 เข้าชม