การฝึกซ้อมนักศึกษาตันแบบ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 5 – 6 มีนาคม 2561 ณ ลานกิจกรรมนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เผยเเพร่เมื่อ 346 เข้าชม