“น้องใหม่ร่วมใจเดินเท้าไหว้เดินเท้าพระธาตุเชิงชุมและสักการะหลวงพ่อองค์แสน” วันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครถึงวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

เผยเเพร่เมื่อ 163 เข้าชม