การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานด้านกิจการนักศึกษา ครั้งที่ 2 / 2561 วันพุธ ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เวลา 15.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ศูนย์วิทยาศาสตร์ อาคาร 9 ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เผยเเพร่เมื่อ 290 เข้าชม