การประชุมซักซ้อมความเข้าใจ ในการฝึกซ้อมบัณฑิต ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันพุธ ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ศูนย์วิทยาศาสตร์ อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เผยเเพร่เมื่อ 226 เข้าชม