หัวข้อข่าว

การรับนักศึกษาใหม่ภาคปกติ รอบที่ 1 การรับแบบโควตา 2565

การรับนักศึกษาใหม่ภาคปกติ รอบที่ 3 การรับตรงอิสระ ปีการศึกษา 2565

วันวิทยาศาสตร์ 64

เนื่องใน​โอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2564 ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

4 กรกฎาคม วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ กิจกรรมย่อยที่ 1 บรรยายพิเศษในหัวข้อ “เกณฑ์เก่า-เกณฑ์ใหม่… ทำอย่างให้ได้ตำแหน่งทางวิชาการ” ในวันศุกร์ ที่ 30 กรกฎาคม 2564 เวลา 15.00 – 17.30 น. ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom: Video Conferencing)

การประชุมคณะกรรมการบริหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่พิเศษ วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมศรีครามอาคาร 9 ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

การประชุมคณะกรรมการประจำ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 2/2564 วันที่ 22 กกรฎาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมศรีคราม อาคาร 9ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

การประชุมคณะกรรมการ การจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน แบบออนไลน์ วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุมศรีคราม อาคาร 9 ชั้น 1 เวลา 14.00 – 15.30 น. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

การประชุมเตรียมตัวแทนสาขาวิชาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทำวีดีโอ นิทรรศการสาขาวิชาประชุมหารือเกี่ยวกับรูปแบบการจัดทำ คลิปวีดีโอ วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เวลา 15.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมศรีคราม อาคาร 9 ชั้น คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร