หัวข้อข่าว

โครงการอบรมวิชาการ “ปั่นฝ้ายสืบสายบุญจุลกฐิน” ประจำปี ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๑๖-๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ ห้องโถงชั้น ๑ อาคาร ๑๓ และวัดบ้านดงพัฒนา ตำบลธาตุนาเวง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนค

ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เข้าร่วมการประกวดดาว-เดือน เขียวชมพู ประจำปีการศึกษา 2561 “Rising Star Of SNRU 2018 ” “เด่นดาว พราวเดือน ” วันที่ 20 ตุลาคม 2561 ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

การประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติพระบรมราชจักรีวงศ์ ประจำปี ๒๕๖๑ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินเทพยวรางกูร รอบคัดเลือกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เสาร์ที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร