หัวข้อข่าว

12 สิงหา วันแม่แห่งชาติ

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจ าปี 2565 ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย

ขอเชิญฟังบรรยายพิเศษเรื่อง “ชาววิทย์ ชิดชาวบ้าน ใกล้ BCG : วิธีคิดสำคัญกว่าวิธีการ” วิทยากรโดย ครูน้อย นายทวีชัย ไกรดวง ผู้ประดิษฐ์รถไถนาควบคุมด้วยดาวเทียมระบบGPS 17 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 น. หอประชุมจามจุรี 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประเภทโควตา(เรียนดี กิจกรรมดี กีฬาดี และคนดี) ภาคปกติ ปีการศึกษา 2566

วันภาษาไทยแห่งชาติ 2565

ยินดีต้อนรับนักศึกษา 2565

ก้าวแรกของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร สู่..การประเมินตามเป้าหมาย เพื่อพัฒนาที่ยั่งยืน Sustainable Development Goals : SDGs

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประเภทสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ยึดหลัก D M H T T A เปิดเทอมใหม่ ปีการศึกษา 2564 ปลอดภัย อุ่นใจ แน่นอน

ศิษย์เก่าดีเด่นต้นแบบ (4 ด้าน) ประจำปีการศึกษา 2564