หัวข้อข่าว

การประกวดดาว-เดือนมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 20 ตุลาคม 2561 ณ หอประชุมมหาวชิาราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ขอเชิญเที่ยวงาน ประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง และแข่งขันเรือยาว ในเทศกาลออกพรรษา จังหวัดสกลนคร วันที่ 16 – 24 ตุลาคม 2561 ณ บริเวณสนามมิ่งเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

ขอเชิญร่วมประกวดภาพถ่ายในหัวข้อ “ส่องวิถีประเพณีออกพรรษาเมืองสกลฯ

ระเบียบการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ รอบโควตา ปีการศึกษา ๒๕๖๒

วิ่งพิชิตถ้ำผาแด่น จังหวัดสกลนคร วันอาทิตย์ ที่ 4พฤศจิกายน 2561 PHADAEN RUN 2018

ปฏิทินการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ปีการศึกษา 2562

The 5th Southeast Asia Conference on Thermoelectrics (SACT 2018) วันที่ 14 – 17 ธันวาคม 2561 ณ Sokha Siem Reap Resort & Convention Center, Siem Reap, ประเทศกัมพูชา Deadline submission: 28 ตุลาคม 2561 [ขยายเวลา] http://sact.snru.ac.th/

หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร รับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบ2.1 (โควต้าความร่วมมือ) ระหว่าง วันที่ 4 ตุลาคม 2561 – 25 มกราคม 2562

มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ เปิดรับสมัครนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่กำลังศึกษาในระดับ ปวช. ปวส. และปริญญาตรี ในสาขาที่กำหนด จากสถาบันการศึกษาของรัฐทั่วประเทศ ที่มีผลการเรียนดี ความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และมีความสนใจในการศึกษาเล่าเรียน เพื่อมอบทุนการศึกษาต่อเนื่องจนจบการศึกษาในระดับชั้นที่สังกัดอยู่ภายใต้โครงการ “ทุนส่งน้องเรียนจบ” ปีที่ 13 ประจำปี 2561

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้รับรางวัล Bronze Award พร้อมเกียรติบัตร และเงินรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสังคม “คราม : คุณค่าภูมิปัญญามูลค่าเศรษฐกิจไทย” ด้วยการฟื้นฟูภูมิปัญญา ด้วยภูมิรู้ เสริมสร้างภูมิสังคม ในงาน Thailand Research Expo 2018 ระหว่าวันที่ 9 -13 สิงหาคม 256 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร