หัวข้อข่าว

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร แจ้งกำหนดการฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฏีบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2558-2559 มีกำหนดการฝึกซ้อม ระหว่างวันที่ 9-11 มีนาคม 2561 ทั้งนี้ผู้ที่จะเข้าร่วมฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ให้ดำเนินการลงทะเบียนยืนยัน จองชุดครุย และจองภาพหมู่บัณฑิต ผ่านเว็บไชต์ http://reg.snru.ac.th และกรอกข้อมูลแบบสำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ที่เว็บไซต์ http://jobs.snru.ac.th/ สามารถลงทะเบียนได้ในระหว่าง วันที่ 12 มกราคม – 9 มีนาคม 2561

“SNRU Healthy Team” เร่ิม วันอังคาร ที่ 9 มกราคม 2561 เวลา 17.00 – 18.00 น. ณ ลานจอดรถหน้าอาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

กำหนดการฝึกซ้อมการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิต มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2558 – 2559 ระหว่างวันที่ 9 -11 มีนาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

แจ้งกำหนดการอบรมภาษาอังกฤษ EPA โครงการพัฒนาสมรรถนะทางภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 60 ระยะที่ 2 กลุ่มปานกลาง และกลุ่มเริ่มต้น 8-26 มกราคม 2561 เวลา 17.00 น. – 19.00 น. ณ อาคาร 11 และ อาคาร 19 ตรวจสอบรายชื่อ ได้ที่ กลุ่มเริ่มต้น https://goo.gl/CjgHjp กลุ่มปานกลาง (ระยะที่ 2) https://goo.gl/Qe9wTL สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ศูนย์ภาษา 042-970-037

งานสัปดาห์ห้องสมุด จัดระหว่างวันที่ 6-8 กุมภาพันธ์ 2561 มีกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การประกวดร้องเพลง, Human library ,สอยดาว, SNRU Book Fair,สมุดทำมือและบูธสินค้าภายในงาน ณ อาคารบรรณราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ปีการศึกษา 2561 ประเภท Portfolio รอบที่ 1/1 รายงานตัววันที่ 25 กรกฏาคม 2561 เวลา 09.00 – 15.00 น. ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เปิดรับนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ปีการศึกษา 2561

ขอเชิญเที่ยวงานรวมน้ำใจไทสกลและงานกาชาด ระหว่างวันที่ 12 -21 มกราคม 2561 ณ บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดสกลนคร

โครงการติวข้อสอบภาษาอังกฤษ กพ. รับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 19 มกราคม 2561 ติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางสุภาวดี สามาทอง โทรศัพท์. 0 4297 0037 โทรสาร. 0 4297 0037 มือถือ โทร. 0656236151 Email: zones@hotmail.com

ประชาสัมพันธ์..บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ที่มีความประสงค์เข้าร่วมโครงการตรวจสุขภาพประจำปี 2561