หัวข้อข่าว

หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เปิดรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่2.1 (โควต้าความร่วมมือ) 4ตุลาคม 2561- 16 มิถุนายน 25621

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การประดิษฐ์และทดสอบนวัตกรรมพลังงานทางเลือก และการแข่งขันการประดิษฐ์และทดสอบนวัตกรรมพลังงานทางเลือก ระดับอาเซียน ประจำปี 2562

ปฏิทินการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ปีการศึกษา 2562

สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเชิญชวนผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมชมงานเคมีวิชาการ ครั้งที่ 6 วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสัตตบงกช อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ (ตึก 11) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ขอเชิญนักเรียน นักศึกษาและผู้สนใจร่วมประกวดวาดภาพระบายสีเนื่องในสัปดาห์ วันวิสาขบูชา ในวันศุกร์ที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ศาลาการเปรียญ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร จังหวัดสกลนคร

ศูนย์เทคโนโลยีที่เหมาะสม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครจัด โครงการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพชุมชน บ้านม่วงลาย หมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 9 จังหวัดสกลนคร ระหว่าง วันที่ 13 – 14 พฤษภาคม 2562 ณ ชุมชนบ้านม่วงลาย หมู่ที่ 7 ตำบลม่วงลาย อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน สอบสัมภาษณ์ วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 – 12.00- น. ณ หอประชุมจามจุรี 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา รอบโควตา 2.2. (เรียนดี กิจกรรมดี กีฬาดี และคนดี ) ประจำปีการศึกษา 2562 ตรวจสอบรายชื่อและกรอกประวัติ ที่ลิงค์ http://admission.snru.ac.th/pre_register/pre_std_quotar_62.aspx

เปิดรับนักศึกษารอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน สมัครผ่านระบบ TCAS กลางร่วมกัน ที่เว็บไซต์ https://student.mytcas.com/th วันที่ 17 – 29 เมษายน 2562

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาสาตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดสัมนาวิชาการ เทคโนโลยีสร้างสรรค์ นวัตกรรมเปลี่ยนโลก วันที่ 18 เมษายน 2562 ณ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ (อาคาร 11) ห้องสัตบงกช มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร