หัวข้อข่าว

ประกาศสาขาปิดไม่เปิดสอน ภาคพิเศษ(เสาร์-อาทิตย์) ปีการศึกษา 2561

ขอเชิญชวนร่วมส่งผลงานธุรกิจของนักศึกษาเข้าประกวดในโครงการประกวด GSB สุดยอด SMEs Startup ตังจริง https://gsb100tomillion.com/

ประกาศผู้มีสิทธิ์สอยสัมภาษณ์รอบรับตรงร่วมกัน 3/1 ให้มาสอบสัมภาษณ์ วันที่ 11 มิถุนายน 2561 สอบสัมภาษณ์ ณ ห้องประชุมสร้อยสุววณา อาคาร 10 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง รายชื่อผู้สมัครยืนยันสิทธิ์ Clearing House 3/2 นักศึกษาภาคปกติ การรับตรงร่วมกัน ประจำปีการศึกษา 2561 ให้ผู้มีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์ Clearing House 3/2 ในวันที่ 6 – 7 มิถุนายน 2561 ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ http://admission.snru.ac.th/tcas4/3_2.pdf

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์ Clearing House รอบที่ 3 รับตรงร่วม วันที่ 1 – 3 มิถุนายน 2561 ตรวจสอบรายชื่อได้ที่เว็บไซต์ http://academic.snru.ac.th/th/topics/2513

กิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา จังหวัดสกลนคร ประจำปี ๒๕๖๑ในวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

ประกาศ!!! มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับ ป.ตรี รอบที่ 4 (การรับตรงอิสระ) สมัครผ่านระบบออนไลน์ที่ http://admission.snru.ac.th/tcas4/start_page.aspx

รายชื่อผู้มีสิทธิ์ รายงานตัวนักศึกษา ประเภท (เรียนดี กิจกรรมดี กีฬาดี และคนดี) วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00-15.00 น. ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ ม.ราชภัฏสกลนคร

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวอรญา ทิพย์สุวรร และนางสาวพัชราภรณ์ ปัญจารักษ์ นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ชั้นปีที่ 2 ที่ได้รับคัดเลือกจาก องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) เป็นผู้เข้าค่ายทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทย ครั้งที่ ๑๔ ประจำปี ๒๕๖๑ โครงการทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทย ประจาปี ๒๕๖๑ Young Thai Science Ambassador (YTSA 2018) ในระหว่างวันที่ ๒๖ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ อพวช. http://www.nsm.or.th/event/competition/ytsa.html

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) ประจำปีการศึกษา 2561 รับสมัครออนไลน์ ที่ http://admission.snru.ac.th/online_gnsignup/gn_signup_ksp.aspx ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 11 มิถุนายน 2561