หัวข้อข่าว

ขอเชิญ ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทุกท่าน เข้าร่วมประชุมประจำภาคเรียนที่ 2/ 2560 วันพุธที่ 10 มกราคม 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ศูนย์วิทยาศาสตร์ อาคาร 9 ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เผยเเพร่เมื่อ มกราคม 8, 2561

แจ้งกำหนดการอบรมภาษาอังกฤษ EPA โครงการพัฒนาสมรรถนะทางภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 60 ระยะที่ 2 กลุ่มปานกลาง และกลุ่มเริ่มต้น 8-26 มกราคม 2561 เวลา 17.00 น. – 19.00 น. ณ อาคาร 11 และ อาคาร 19 ตรวจสอบรายชื่อ ได้ที่ กลุ่มเริ่มต้น https://goo.gl/CjgHjp กลุ่มปานกลาง (ระยะที่ 2) https://goo.gl/Qe9wTL สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ศูนย์ภาษา 042-970-037

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ปีการศึกษา 2561 ประเภท Portfolio รอบที่ 1/1 รายงานตัววันที่ 25 กรกฏาคม 2561 เวลา 09.00 – 15.00 น. ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

โครงการติวข้อสอบภาษาอังกฤษ กพ. รับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 19 มกราคม 2561 ติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางสุภาวดี สามาทอง โทรศัพท์. 0 4297 0037 โทรสาร. 0 4297 0037 มือถือ โทร. 0656236151 Email: zones@hotmail.com

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ประเภท Portfolio รอบที่ 1 ภาคปกติ ปีการศึกษา 2561

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์เคลียริงเฮาส์รอบที่ 1/1 เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ประเภทยื่นแฟ้มสะสมผลงาน รอบ1/1(Portfolio) ปีการศึกษา 2561 ผู้ผ่านการคัดเลือกสามารถตรวจสอบรายชื่อ ชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่าน เพื่อยืนสิทธิ์ในระบบเคลียริงเฮาส์(TCAS) จากลิงค์ http://admission.snru.ac.th/pre_register/pre_std_portf1.aspx โดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือกสามารถค้นหาจาก รหัสประจำตัวประชาชน รหัสผู้สมัคร ชื่อ หรือนามสกุล ได้จากช่องค้นหาข้อมูล ทั้งนี้ ระบบเคลียริงเฮาส์ของ ทปอ.(TCAS) จะเปิดให้ใช้งานยืนยันสิทธิ์ วันที่ 15 – 19 ธันวาคม 2560 (สำหรับรอบที่ 1/1)

ศึกมวยการกุศล “มุ่งเหรียญทองกีฬามหาวิทยาลัย ปี 60 ” วันที่ 15 ธันวาคม 2560 ณ เวทีมวยชั่วคราวมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคพิเศษ) ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

ขอเชิญน้องๆ นักศึกษาที่สนใจ สมัครเข้าร่วมประกวดนางนพมาศ ในโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปี 2560 ดูหลักเกณฑ์การประกวด และดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ https://1drv.ms/u/s!AnhkHxIYmdcnuSvlCGRMoTDJDf2W สอบถามเพิ่มเติม งานกิจกรรมนักศึกษาและกีฬา 042 743 854 มือถือ 087 040 4542 หรือ 098 826 0226

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง วิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล ระหว่างวันที่ 5 – 6 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมใหญ่ศูนย์วิทยาศาสตร์ อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร