หัวข้อข่าว

ขอเชิญเข้าร่วมฟังบรรยาย “UP LEVEL ภาษาอังกฤษ ง่ายๆ ในยุคไทยแลนด์ 4.0 วันพุธ ที่11 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมสัตตบงกช 1120 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ (อาคาร 11) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

โครงการเชฟรอน สนุกวิทย์ฯ ส่งเสริมเมกเกอร์เยาวชนด้วยโครงการ Enjoy Science: Young Makers Contest ปี 3 เชิญชวนเมกเกอร์รุ่นเยาว์ส่งสิ่งประดิษฐ์เข้าประกวดในหัวข้อ “Green Innovation นวัตกรรมโลกสีเขียว”

ขอแสดงความยินดีกับ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรก โครงการเยาวชนคนทำดีปีที่ 6 โดยมูลนิธิเอสซีจี

ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว รอบรับตรงอิสระ (ลำดับสำรอง) รายงานตัว วันที่ 2 กรกฎาคม 2561 ณ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคาร 10 ชั้น 1 ตรวจสอบรายชื่อ http://academic.snru.ac.th/th/topics/2581

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รับตรงอิสระ กลุ่มที่ 1 สอบสัมภาษณ์ วันที่ 22 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00-12.00 น. ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ วันที่ 25 มิถุนายน 2561

รายการผู้มีสิทธิ์รายงานตัว รอบรับตรงอิสระ กลุ่ม กลุ่มที่ 1 รายงานตัววันที่ 26 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00-15.00 น. ณ อาคารเอนกประสงค์ อาคาร 13 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2561 “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม” ระหว่างวันที่ 16 – 18 สิงหาคม 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน รายงานตัว วันที่ 28 มิถุนายน 2561 ณ อาคาร 10 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ตรวจสอบรายชื่อพร้อมกรอกประวัติ ได้ที่ : http://admission.snru.ac.th/pre_register/pre_std_tcas3.aspx

ขอเชิญเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานในการเปิด “อาคารเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสฉลอง พระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ” ในวันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2561 ณ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร