หัวข้อข่าว

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง การปรับลดค่าบํารุงการศึกษา เพื่อให้ความช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

การรับนักศึกษาใหม่ภาคปกติ รอบที่ 1 การรับแบบโควตา 2565

การรับนักศึกษาใหม่ภาคปกติ รอบที่ 3 การรับตรงอิสระ ปีการศึกษา 2565

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เปิดรับสมัครนักศึกษา เอก – โท ประจำปีการศึกษา 2564

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 และนานาชาติ ครั้งที่ 1

รับสมัครนักศึกษา โท-เอก ภาคเรียนที่ 2/2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) ปีการศึกษา 2564 สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม – 11 มิถุนายน 2564

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ 64″ ตั้งแต่วันนี้ – 5 มิถุนายน 2564

ประกาศแจ้งเปลี่ยนสาขาวิชาใหม่ เนื่อจากไม่สามารถเปิดสอนได้ ภาคพิเศษ(เสาร์-อาทิตย์) ปีการศึกษา 2564 1. สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน ศศ.บ. 4 ปี 2. สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์) ทล.บ. 4 ปี

ประกาศผู้มีสิทธิ์รายงานตัว รอบที่ 4 ประเภทรับตรงอิสระ ประจำปีการศึกษา 2564