หัวข้อข่าว

ขอประชาสัมพันธ์ระเบียนแข่งขันกิจกรรม งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจ าปี 2565 ระหว่างวันที่ 17-19 สิงหาคม 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

กรอกข้อมูลผู้สมัคร ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษเรียน เสาร์-อาทิตย์

ประกาศ รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ ในโครงความร่วมมือสนับสนุนทางวิชาการ การจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครและอาชีวศึกษาจังหวัดสกลนคร เปิดรับตั้งแต่ 25 พ.ค. ถึง 5 มิถุนายน 2565 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://regis.snru.ac.th

การรับนักศึกษาใหม่ภาคปกติ รอบที่ 3 การรับตรงอิสระ ปีการศึกษา 2565

สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ขอเชิญเข้าร่วม เคมีวิชาการครั้งที่ 9 ในวันที่ 25 เมษายน 2565 ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบโปรแกรม zoom เวลา 09.00 – 12.00 น.

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร รับสมัครนักศึกษาพิการเรียนร่วมระดับปริญญาตรีโดยวิธีพิเศษ

ระบบรับสมัครออนไลน์ ประเภทรับตรง (เฉพาะหลักสูตร ค.บ.4 ปี) ปีการศึกษา 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกยืนยันสิทธิ์เป็นนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ปีการศึกษา 2565 เรียกลำดับสำรอง รอบที่ 2 รับตรง ค.บ. 4 ปี

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์ยืนยันการเป็นนักศึกษาใหม่ รอบ 2 รับตรง ภาคปกติ ปีการศึกษา 2565