หัวข้อข่าว

การบรรยายพิเศษหัวข้อ การคิดเชิงคำนวณ (Computational Thinking) โดย ศ.ดร.วิลาศ วูวงศ์ วันอังคาร ที่ 27 มีนาคม 2561 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ห้องสัตตบงกช 1120 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ปรับผลการเรียน I เป็น F อัตโนมัติ ภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1/60

แจ้งสถานที่ วันและเวลาสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ นักศึกษาชั้นปีที่ 1

ประกาศขยายเวลารับสมัครสอบ TOEIC ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 25กุมภาพันธ์ 2561 รายละเอียดเพิ่มเติมและสำรองที่นั่ง ติดต่อ อาจารย์กิตติกร รักษาพล (อาจารย์เดวิด) โทร. 0942573222 ด่วนรับจำนวนจำกัด

ขอเชิญร่วมพิธีทำบุญเนื่องในโอกาส “วันราชภัฏ” วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 07.00 น. ณ อาคาร 1 สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (พระสงฆ์จำนวน 10 รูป)

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) ประจำปีการศึกษา 2561 รับสมัครออนไลน์ ที่ http://admission.snru.ac.th/online_gnsignup/gn_signup_ksp.aspx ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 11 มิถุนายน 2561

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากรระหว่างประเทศ

การนำเสนอผลงานวิจัยนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ,5 เมษายน 2561 , มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

งานสัปดาห์ห้องสมุด จัดระหว่างวันที่ 6-8 กุมภาพันธ์ 2561 มีกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การประกวดร้องเพลง, Human library ,สอยดาว, SNRU Book Fair,สมุดทำมือและบูธสินค้าภายในงาน ณ อาคารบรรณราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ประชาสัมพันธ์การจัดโครงการฝึกอบรมระยะสั้น(Short Course) เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้เพิ่มทักษะด้านต่างๆ นอกเหนือไปจากที่เรียนในชั้นเรียน เปิดกว้างสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ม.ราชภัฏสกลนคร สมัครเข้าร่วมโครงการผ่านระบบในเว็บไซต์โครงการเท่านั้น โดยเปิดให้ลงทะเบียนระหว่างวันที่ 29 มกราคม – 7 กุมภาพันธ์ 2561 ผ่านเว็บไซต์ http://shortcourse.snru.ac.th เริ่มเปิดระบบ วันที่ 29 มกราคม 2561 เวลา 08.30 น.