หัวข้อข่าว

โครงสร้างหน่วยงาน

ขอเชิญผู้ดูแลเว็บไซต์หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยทุกท่าน เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำเว็บไซต์มหาวิทยาลัยใหม่ให้เป็นไปตามเกณฑ์ U-Multirank ระหว่างวันที่ 14 – 16 มีนาคม 2566 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1123 – 1124 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ชั้น 2

ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “แนวทางการขับเคลื่อนเกณฑ์ AUN-QA สู่การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร”

การจัดนิทรรศการแสดงผลงานการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (SNRU KM share & learn 2022)

ประกาศรายชื่อผู้สมัครรอบรับตรง

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบที่ 2 ประเภทรับตรง ภาคปกติ ปีการศึกษา 2566

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบที่ 3 ประเภทรับตรงทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 29 ธ.ค. 65 – 16 พ.ค. 66

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคพิเศษ(เสาร์-อาทิตย์) ปีการศึกษา 2566 เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 11 ม.ค. – 9 มิ.ย. 66 สมัครได้ที่ : http://regis.snru.ac.th/66sigup_ksp ระเบียบการรับสมัคร : http://regis.snru.ac.th/ksp66.pdf

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกยืนยันสิทธิ์เข้าเป็นนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ประเภท เรียนดี กิจกรรมดี กีฬาดี และคนดี ปีการศึกษา 2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ และผู้ผ่านการคัดเลือกยืนยันสิทธิ์ ประเภทเรียนดี กิจกรรมดี กีฬาดี และคนดี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2566 ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ : https://reg.snru.ac.th/reporters