หัวข้อข่าว

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ 64″ ตั้งแต่วันนี้ – 5 มิถุนายน 2564

รับสมัครนักศึกษา โท-เอก ภาคเรียนที่ 2/2563

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร วันพุธที่ 9 กันยายน 2563 ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เปิดรับสมัคร นักศึกษาใหม่ ภาคพิเศษ (เรียนเสาร์ – อาทิตย์) ปีการศึกษา 2563

ตารางพบจารย์ที่ปรึกษา สำหรับนักษาใหม่ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563

รับนักศึกษาระดับ ป.ตรี ภาคปกติ รอบเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเป็นนักศึกษาใหม่ ม.ราชภัฏสกลนคร รอบรับแบบโควตา 2.2. (เรียนดี กิจกรรมดี กีฬาดี และคนดี ) ประจำปีการศึกษา 2563

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ สถานที่ห้องสอบ สาขาการศึกษา ค.บ. 4 ปี ประเภทโควตา (เรียนดี กิจกรรมดี กีฬาดี และคนดี) ภาคปกติ ปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร สอบสัมภาษณ์ วันพุธ ที่ 8 มกราคม 2563 ตั้งแต่ เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สถานที่ห้องสอบ วิชาวัดแววความเป็นครู สำหรับผู้สมัครสาขาการศึกษา ค.บ. 4 ปี ประเภทโควตา (เรียนดี กิจกรรมดี กีฬาดี และคนดี) ภาคปกติ ปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร สอบวันเสาร์ ที่ 21 ธันวาคม 2562 ข้อแนะนำในการค้นหาข้อมูล

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู (ป.บัณฑิต) ประจำปีการศึกษา 2562 รับสมัครระหว่างวันที่ 24-27 ตุลาคม 2562 โดยสมัครด้วยตนเองที่ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 1 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย (ตึก 5) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร