หัวข้อข่าว

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ขยายเวลาการเปิดรับสมัครนักศึกษา โท – เอก ปีการศึกษา 2562 โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง 14 ก.ย. 62 รายละเอียดเพิ่มเติม https://gsmis.snru.ac.th/admission/

ขอเรียนเชิญศิษย์เก่า สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ทุกรุ่น ร่วมงาน “มุทิตาจิต ผูกมิตรศิษย์เก่า คืนสู่เหย้า ชาวคอมพิวเตอร์”

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เปิดรับสมัครนักศึกษา โท – เอก ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศผลการแข่งขันกิจกรรมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ส่วนภูมิภาค ประจำปี ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒

การแข่งขันจรวดขวดน้ำระดับประเทศ ครั้งที่ 18

ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรม งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 15-16 สิงหาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2562 วันที่ 9 สิงหาคม 2562 ณ อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2562 “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม” ระหว่างวันที่ 15-16 สิงหาคม 2562 จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การประดิษฐ์และทดสอบนวัตกรรมพลังงานทางเลือก และการแข่งขันการประดิษฐ์และทดสอบนวัตกรรมพลังงานทางเลือก ระดับอาเซียน ประจำปี 2562

ขอเชิญร่วมฟังบรรยายพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาท้องถิ่น ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2562 โดยนายประดิษฐ เวหน ครูตั้ม ลาออกครู กลับบ้าน ทำตามศาสตร์พระราชา วันที่ 15 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร