หัวข้อข่าว

ขอเชิญนักศึกษา มรสน.เสนอชื่อผู้สมควรได้รับการสรรหาเป็นอธิการบดี

วันวิทยาศาสตร์ 64

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ขานรับนโยบายกระทรวง อว

หนังสือประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการ “ทักษะประสบการณ์การเรียนรู้จากกิจกรรมจรวดขวดน้ำ”

เนื่องใน​โอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2564 ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

สัมมนาด้านคอมพิวเตอร์”จินตนาการสู่แอปพลิเคชั่น ก้าวทันยุคดิจิทัล”

4 กรกฎาคม วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เปิดรับสมัครนักศึกษา เอก – โท ประจำปีการศึกษา 2564

สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๓ มิถุนายน

ยึดหลัก D-M-H-T-T-A ปลอดภัย อุ่นใจ แน่นอน