หัวข้อข่าว

ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา เข้าร่วมโครงการมาฆบูชาเสวนา ในวันที่ 8 มีนาคม 2561 เวลา 15.30 น. เป็นต้นไป ณ ลานหอพระพุทธรัชปัญญาบารมี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

มิสแกรนด์สกลนคร 2018 🇹🇭👑 15 มี.ค. – 5 พ.ค. 2561 – รับสมัครผู้เข้าประกวดมิสแกรนด์สกลนคร 2018 26 เม.ย. 2561 – แถลงข่าวการจัดการประกวดมิสแกรนด์สกลนคร2018 15 -18 พ.ค. 2561 – รายงานตัว , รอบสัมภาษณ์ ,ทำกิจกรรมกับกองประกวดและจังหวัดสกลนคร **จะแจ้งกำหนดการให้ทราบอีกครั้ง 19 พ.ค. 2561 – ประกวดรอบชิงชนะเลิศมิสแกรนด์สกลนคร 2018

การบรรยายพิเศษหัวข้อ การคิดเชิงคำนวณ (Computational Thinking) โดย ศ.ดร.วิลาศ วูวงศ์ วันอังคาร ที่ 27 มีนาคม 2561 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ห้องสัตตบงกช 1120 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ปรับผลการเรียน I เป็น F อัตโนมัติ ภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1/60

การจัดการความรู้ (KM) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2561 การจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “การเขียนบทความวิชาการและคำขอจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร” วันที่2 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรทุกท่าน เข้าร่วมการประชุม การจัดการความรู้ (KM) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2561 การจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “การเขียนบทความวิชาการและคำขอจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร” วันที่1 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ขอเรียนเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และผู้ที่สนใจ ร่วมบริจาคโลหิต ในวันพุธ ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.00 – 15.00 น. ณ ห้องโถง อาคาร 13 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

แจ้งสถานที่ วันและเวลาสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ นักศึกษาชั้นปีที่ 1

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การนำกระบวนการ PDCA ไปใช้ในการดำเนินกิจกรรมนักศึกษา” ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พิธีเปิดการอบรม โดย อาจารย์ ดร.นพรัตน์ สิทธิวงศ์รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและฝึกประสบการณ์การวิชาชีพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การบรรยาย เรื่อง “การนำกระบวนการ PDCA ไปใช้ในการดำเนินกิจกรรมนักศึกษา” โดย อาจารย์ชินกร พิมพิลา

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับนักเรียน โรงเรียนเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส อำเภอวารนรนิวาส จังหวัดสกลนคร