หัวข้อข่าว

ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ครบรอบ ๑ ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๗.๐๐ น. ณ หอประชุมจามจุรี ๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสาตร์สิ่งแวดล้อม ทีม”เลิงฮังรักษ์น้ำ” ที่ผ่านเข้ารอบ 30 ทีมสุดท้ายในการแข่งขัน โครงงาน “กล้าใหม่…สร้างสรรค์ชุมชน” ปี 2560

ด้วยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.ราชภัฏสกลนคร มีความจำเป็นที่จะต้องงดการให้บริการอินเตอร์เน็ตชั่วคราว เพื่อปรับปรุงระบบไฟฟ้า เพื่อติดตั้งระบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง ประจำอาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ในวันเสาร์ที่ 7 ตุลาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง เวลา 22.00 น.

ขอเชิญผู้รับผิดชอบโครงการ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจสอบโครงการและคำรับรองปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในวันที่ 9 – 12 ตุลาคม 2560 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1113 – 1114 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เพื่อให้จัดทำโครงการและคำรับรองการปฏิบัติราชการ ได้ถูกต้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

สถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง Perfect & Smart “พัฒนาบุคลิกภาพ สู่ความสำเร็จ” โดยท่านวิทยากรที่มีประสบการณ์ ความสามารถและเชี่ยวชาญด้านบุคลิกภาพที่ดี เพื่ออนาคตในการทำงาน ในวันอังคารที่ 24 ตุลาคม 2560 เวลา 08.00-12.00 น. ณ ห้องสร้อยสุวรรณา อาคาร 10 ชั้น 3 จัดโดย นักศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพชั้นปีที่ 4 หมู่ 1

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ขอเชิญชวนท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ระหว่างวันที่ 28 -29 ตุลาคม 2560 ณ วัดอัมลการาม บ้านมะขามป้อม ต.ธาตุนาเวง อ.เมือง จ.สกลนคร ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ร่วมบริจาคจตุปัจจัยเครื่องไทยธรรม หรือร่วมเป็นเจ้าภาพโรงทานได้ที่ สำนักงานอธิการบดี หรือสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โทร.0-4297-0022, 0-4274-4009 ภายใน 271

แจ้งวันรับบัตรประจำตัวนักศึกษา นักศึกษาที่เข้าปีการศึกษา 2560

การแข่งขันกีฬาระหว่างคณะ “ราชพฤกษ์เกมส์ ครั้งที่ 39” ในระหว่างวันที่ 25- 30 กันยายน 2560 โดย -แข่งกันกีฬา 6 ชนิด ตั้งแต่วันที่ 25-29 กันยายน 60 เวลา 16.00 -21.00 น. -ขบวนพาเหรด กรีฑา ฟุตบอลนัดชิงชนะเลิศ การแข่งเชียร์และเชียร์ลีดเดอร์ 30 กันยายน 60 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. -16.00 น. ณ สนามกีฬาราชพฤกษ์ – มีคอนเสริตจาก ค่ายSmall room 2 ชั่วโมงเต็ม

วันพระราชทานธงชาติไทย และวันครบรอบ 100 ปีธงชาติไทย วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2560 ณ บริเวณเสาธง หน้าอาคาร 1 มหาวิทยาลัยราชภฏสกลนคร