หัวข้อข่าว

ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนนักศึกษาพี่น้องชาว เขียว-ชมพู ทุกท่าน >> ในวันพุธ ที่ 13 มีนาคม 2562 ที่จะถึงนี้ เชิญชวนนักศึกษาทุกท่านออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง นายกองค์การบริหารนักศึกษา ภาคปกติ สภานักศึกษา ภาคปกติ ผู้แทนคณะ และนายกสโมสรคณะ ในวันพุธ ที่ 13 มีนาคม 2562 เวลา 08.00-16.30 น. ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ

โครงการถนนวัฒนธรรมสร้างเสริมชีวิตนักศึกษา “ตลาดห้วยทราย” ทุกวันพุธ ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ ถึง มีนาคม ๒๕๖๒ เริ่มเวลา ๑๔.๐๐ – ๒๐.๐๐ น. ณ บริเวณริมห้วยทราย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ปฏิทินการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ปีการศึกษา 2562

SAVE Energy SNRU

SAVE Energy SNRU

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาสาตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดสัมนาวิชาการ เทคโนโลยีสร้างสรรค์ นวัตกรรมเปลี่ยนโลก วันที่ 18 เมษายน 2562 ณ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ (อาคาร 11) ห้องสัตบงกช มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ราชภัฏสกลนคร ร่วมใจ สร้างวัฒนธรรมสงกรานต์ปลอดภัย

ขอเชิญร่วมกิจกรรม งานสืบสานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ วันพุธที่ 10 เมษายน 2562 เวลา 08.00 – 13.00 น. ณ ลานวัฒนธรรมจามจุรี (หน้าอาคาร 2) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาณ์ โควตา(เรียนดี กิจกรรมดี กีฬาดี และคนดี) ปีการศึกษา 2562 สอบสัมภาษณ์วันที่ 9 เมษายน 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น. ตรวจสอบรายชื่อที่เว็บไซต์ http://db.snru.ac.th/tcas/interview.php

จังหวัดสกลนคร ขอเชิญร่วมประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ และพิธีทำน้ำอภิเษกเพื่อนำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ “ภูน้ำลอด” วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร อำเภอเมืองสกลนคร