หัวข้อข่าว

28 กรกฏาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10

ผู้บริหาร คณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เข้าร่วมพิธีไหว้ครู ภาคปกติ ปีการศึกษา 2565 และร่วมแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.สมจิตร บุญเทียม ประธานสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าต้นแบบ ประจำปีการศึกษา 2565 “ด้านความสำเร็จในอาชีพ/หน้าที่การงาน” ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2565 ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดการประชุมการเตรียมจัดกิจกรรมแนะแนว ประจำปีการศึกษา 2566 ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกสลนคร

SNRU Science Camp โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส วันที่ 16 กรกฎาคม 2565 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

SNRU Science Camp โรงเรียนปลาปากวิทยา อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม วันที่ 9 กรกฎาคม 2565 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ชาววิทย์ฯร่วมใจ สวมใส่ผ้าไทย ผ้าพื้นเมือง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร วันที่ 8 กรกฎาคม 2565

ชาววิทย์ฯร่วมใจ สวมใส่ผ้าไทย ผ้าพื้นเมือง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร วันที่ 7 กรกฎาคม 2565

ชาววิทย์ฯร่วมใจ สวมใส่ผ้าไทย ผ้าพื้นเมือง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร วันที่ 24 มิถุนายน 2565

วันคล้ายวันประสูติ 4 กรกฎาคม

เสวนาวิชาการ “พัฒนาหลักสูตรยังไงให้ปัง เรียนยังไงให้มีงานทำ”