ขอเชิญร่วมงานมหกรรมภูมิปัญญาพื้นบ้านมูนมังอีสาน”มหัศจรรย์ผ้าย้อมคราม”2561 ระหว่างวันที่ 22 – 24 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 – 21.00 น. ณ บริเวณริมห้วยทราย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เผยเเพร่เมื่อ 407 เข้าชม

1. ชมนิทรรศการวิถีชีวิต ภูมิปัญญาท้องถิ่น และผ้าย้อมคราม ๖ กลุ่มชาติพันธุ์
เสวนาวิชาการ อบรมเชิงปฏิบัติการ และการประกวดแข่งขันภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น วาดภาพจากสีคราม          สวดสรภัญญะ ฯลฯ
2. การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน การแสดง แสง สี เสียง ประกอบนาฎกรรม “
ร่วมฉลองวันสกลแห่งแสง IDL 2018 และศิลปินนักร้อง เช่น (คำแพง)แซก ชุมแพ ดอกฟ้า เพชรภูพาน          และเอกพล มนต์ตระการ 
3. การออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าย้อมคราม สินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่น และอาหารพื้นบ้านมากมาย