ยินดีต้อนรับผู้บริหารและบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ศึกษาดูงานด้านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ วันพุธ ที่ 10 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสรัสจันทร อาคาร 10 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เผยเเพร่เมื่อ 208 เข้าชม