คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ดุษฎีบัณฑิต ทั้ง 3 ท่านด้วยความยินดียิ่ง

เผยเเพร่เมื่อ 210 เข้าชม