ศิษย์เก่าดีเด่นต้นแบบ (4 ด้าน) ประจำปีการศึกษา 2564

เผยเเพร่เมื่อ 352 เข้าชม
💝ศิษย์เก่าดีเด่นต้นแบบ (4 ด้าน) ประจำปีการศึกษา 2564 ✨
—————ชมประวัติและผลงานด้านล่างนะคะ👇👇————
✅ด้านสร้างคุณประโยชน์แก่สังคม
1. นายคนพ วรรณวงศ์ 👉ชม https://youtu.be/StyAYsRzLao
✅ด้านความสำเร็จในอาชีพ/หน้าที่การงาน
1. น.ส.ชนิษฐ์ภัค ทั่งจันทร์ 👉ชม https://youtu.be/sr4SDVRCx4g
2. น.ส. สุกฤตา บรเพ็ชร 👉ชม https://youtu.be/sksfaZblPIU
3. น.ส. จันทร์มณี พลภักดี 👉ชม https://youtu.be/j2qHJ-gKIk4
✅ด้านผลงานเด่น
1. ผศ.ดร.อาธร วรอัด 👉ชม https://youtu.be/Uv7hoq4niLQ
✅ด้านความสำเร็จในอาชีพและสร้างคุณประโยชน์
1. นายสาโรช จงหมั่น 👉ชม https://youtu.be/85X_pYUD7ck

 349 total views,  1 views today