ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ครบรอบ ๑ ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๗.๐๐ น. ณ หอประชุมจามจุรี ๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เผยเเพร่เมื่อ 176 เข้าชม

 

กำหนดการ

พิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๗.๐๐ น.

ณ หอประชุมจามจุรี ๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

 

วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐               

เวลา ๐๖.๐๐ – ๐๗.๐๐ น. พร้อมกัน ณ หอประชุมจามจุรี ๑

เวลา ๐๗.๐๐ – ๐๘.๐๐ น. พระสงฆ์ ๑๐ รูป เดินทางถึงหอประชุมจามจุรี ๑  เข้าที่พักรับรอง

ผู้บริหาร บุคลากร เจ้าหน้าที่และนักศึกษาตั้งแถวบริเวณวงเวียนน้ำพุ

พระสงฆ์รับบิณฑบาต

เวลา ๐๘.๐๐ – ๐๘.๓๐ น. พระสงฆ์ ๑๐ รูป พร้อมบนอาสนสงฆ์

ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

ประธานในพิธีจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะ

พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ศาสนพิธีกรนำกล่าวคำอาราธนาเบญจศีล/อาราธนาพระปริตร

พระสงฆ์ ๑๐ รูป สวดพระพุทธมนต์และสวดคาถาพิเศษ

ประธานในพิธีทอดผ้าไตร/พระสงฆ์สดับปกรณ์

ประธานในพิธีกรวดน้ำอุทิศถวายเป็นพระราชกุศล

พระสงฆ์อนุโมทนา

เวลา ๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. ประธานในพิธีถวายคำนับหน้าพระบรมฉายาลักษณ์                                                                     พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ประธานในพิธีกล่าวรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ

ผู้ร่วมพิธี พร้อมกันสงบนิ่งเป็นเวลา ๒ นาที

ร่วมร้องเพลง “สรรเสริญพระบารมี”

ผู้ร่วมพิธี พร้อมกันถวายคำนับพระบรมฉายาลักษณ์  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เวลา ๐๙.๓๐ น.                     เสร็จกิจกรรม

 

หมายเหตุ :       บุคลากร เจ้าหน้าที่ : การแต่งกายไว้ทุกข์ สวมเสื้อผ้าสีดำเป็นพื้นฐานหรือชุดสีสุภาพ ติดริบบิ้นสีดำ

นักศึกษา : เครื่องแบบนักศึกษา (พิธีการ)

กำหนดการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม