ด้วยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.ราชภัฏสกลนคร มีความจำเป็นที่จะต้องงดการให้บริการอินเตอร์เน็ตชั่วคราว เพื่อปรับปรุงระบบไฟฟ้า เพื่อติดตั้งระบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง ประจำอาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ในวันเสาร์ที่ 7 ตุลาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง เวลา 22.00 น.

เผยเเพร่เมื่อ 181 เข้าชม

ด้วยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.ราชภัฏสกลนคร มีความจำเป็นที่จะต้องงดการให้บริการอินเตอร์เน็ตชั่วคราว เพื่อปรับปรุงระบบไฟฟ้า เพื่อติดตั้งระบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง ประจำอาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ในวันเสาร์ที่ 7 ตุลาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง เวลา 22.00 น. ทั้งนี้ระบบที่ให้บริการในรูปแบบออนไลน์จะได้รับผลกระทบทั้งหมด เช่น
1.ระบบรับสมัครนักศึกษาใหม่http://admission.snru.ac.th/)
2.ระบบบริหารการศึกษา (Snru Connect)
3.ระบบชำระเงิน ณ งานคลัง ม.ราชภัฏสกลนคร
เมื่อดำเนินการปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว จะเปิดให้บริการอินเตอร์เน็ตตามปกติ
จึงเรียนมาเพื่อทราบและขออภัยในความไม่สะดวก มา ณ ที่นี้ด้วย