ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วม กิจกรรมการทำบุญตักบาตรและแสดงมุทิตาจิต ก้าวสู่ปีที่ 61 “วิทยาศาสตร์ผูกพัน โอบขวัญวันเกษียณ” แด่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิยม ชลิตะนาวิน อาจารย์ประจำสาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร วันอังคารที่ 29 กันยายน พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมใหญ่ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เผยเเพร่เมื่อ 19 เข้าชม