ขอเชิญอาจารย์ บุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในวันอังคารที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2563

เผยเเพร่เมื่อ 25 เข้าชม