สภาคณาจารย์และข้าราชการ ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์บุคลากรและผู้เกษียณอายุราชการร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ ทักษะและเทคนิคการวิ่งเพื่อสุขภาพ ระหว่างวันที่ 15 -16 สิงหาคม 2563 ณ โรงยิมเนเซียม คณะครุศาสตร์และสนามกีฬาราชพฤกษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เผยเเพร่เมื่อ 30 เข้าชม