ประชาสัมพันธ์จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่องเปลี่ยนแปลงช่วงเวลาการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2563 จากช่วงเดือนเป็นวันที่ 16-17 ธันวาคม 2563 รายละเอียดเพิ่มเติมจะแจ้งให้ทราบภายหลัง

เผยเเพร่เมื่อ 136 เข้าชม