โครงการ “ถ่ายทอดเทคโนโลยีอาหารหมักจุลินทรีย์เลี้ยงสัตว์ จากขยะเหลือทิ้งโรงงานอุตสาหกรรม” ระหว่างวันที่ 24 – 25 กรกฎาคม 2563 ณ เทศบาลตำบลแพด หมู่ที่ 1 ตำบลแพด อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร

เผยเเพร่เมื่อ 36 เข้าชม