ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมการถ่ายทอดนโยบายและการจัดทำแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ.2564 📌ในวันพฤหัสบดี ที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมสร้อยสุวรรณา ชั้น 3 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภฏสกลนคร เข้าร่วมประชุมออนไลน์ https://zoom.us/j/93673167987

เผยเเพร่เมื่อ 98 เข้าชม