ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาร่วมบริจาคโลหิต ในวันพุธ ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30 น. – 12.00 น. ณ หอประชุมจามจุรี 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครโดย งานอนามัยและสุขาภิบาล กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ร่วมกับ เหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร

เผยเเพร่เมื่อ 274 เข้าชม