ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรม งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 15-16 สิงหาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เผยเเพร่เมื่อ 1400 เข้าชม

ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรม งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 15-16 สิงหาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

 

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์แลเทคโนโลยี

 

1.ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมแข่งขันโครงการคอมพิวเตอร์

2.ประกาศรายชื่อการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

3.ประกาศรายชื่อการแข่งขัน-ROV-e-Sport

4.ประกาศรายชื่อโครงงานวิทยาศาสตร์-ม.ต้น

5.ประกาศรายชื่อโครงงานวิทยาศาสตร์-ม.ปลาย

6.ประกาศรายชื่อโครงงานสิ่งแวดล้อม

7.ประกาศรายชื่อผู้เข้าแข่งขันประกวดร้องเพลง

8.ประกาศรายชื่อแปรรูปผลิตภัณฑ์จากคราม

9.ประกาศรายชื่อวาดภาพ-ประถม-และ-ม.ต้น

10.ประกาศรายชื่อการแข่งขันScience-show

11.ประกาศรายชื่อการแข่งขันsudoku-ม.ต้น

12.ประกาศรายชื่อการแข่งขันsudoku-ม.ปลาย

13.ประกาศรายชื่อการแข่งขันเกม-24-ประถม

14.ประกาศรายชื่อการแข่งขันเกม-24-ม.ต้น

15.ประกาศรายชื่อการแข่งขันหุ่นยนต์น้อยตะลุยเขาวงกต