ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2562 วันที่ 9 สิงหาคม 2562 ณ อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เผยเเพร่เมื่อ 430 เข้าชม

ดาวน์โหลดประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

 

****หากตรวจสอบแล้วไม่มีรายชื่อขอความกรุณาติดต่อมาที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี******

ภายในวันที่ 6 สิงหาคม 2562 นี้