นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 ภาคปกติ ให้ตัวแทนติดต่อรับบัตรประจำตัวนักศึกษา ได้ที่สำนักส่งเสริมวิชาการฯ อาคาร 10 ชั้น 1 ตั้งแต่วันที่ 30 – 31 ก.ค. 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น.

เผยเเพร่เมื่อ 139 เข้าชม