ศูนย์เทคโนโลยีที่เหมาะสม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการ ถ่ายทอดเทคโนโลยีอาหารหมักเลี้ยงโค จากชานอ้อย และกากมันสำปะหลัง ระหว่าง วันที่ ๒๐ – ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ ชุมชนบ้านคำพอก หมู่ที่ ๕ ตำบลโนนยาง อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

เผยเเพร่เมื่อ 138 เข้าชม