ขอเชิญผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เรื่อง ติดตามผลการดำเนินงานตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ Open Data Integrity and Transparency (OIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 วันอังคารที่ 2 เมษายน 2562 เวลา 13.30 – 15.30 น. ณ ห้องประชุมสรัสจัทร ชั้น 2 อาคาร10 มหาวิทยาราชภัฏสกลนคร

เผยเเพร่เมื่อ 106 เข้าชม