ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมจัดทำกรอบอัตรากำลังสายวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. 2562 – 2565วันอังคารที่ 2 เมษายน พ.ศ.2562 เวลา 10.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมสร้อยสุวรรณา ชั้น 3 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เผยเเพร่เมื่อ 131 เข้าชม