ขอเชิญชวน นักศึกษา บุคลากร มาหวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส. วันอาทิตย์ ที่ 24 มีนาคม 2562 เวลา 08.00 – 17.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน

เผยเเพร่เมื่อ 163 เข้าชม