ขอประชาสัมพันธ์ งานอนามัยและสุขาภิบาลร่วมกับโรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะรา กำหนดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ครั้งที่ 2 ในระหว่างวันที่ 6-8 มีนาคม พ.ศ.2562 เวลา 14.00 น.เป็นต้นไป โดยมีกำหนดการพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายดังนี้

เผยเเพร่เมื่อ 128 เข้าชม