การประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติ หัวข้อ “พระบิดาแห่งการจัดการน้ำนำพาไทยให้ยั่งยืน” วันอังคารที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ ห้อง ๑๓๒๐๙ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เผยเเพร่เมื่อ 165 เข้าชม