ขอเชิญร่วมชมและแสดงผลงาน นิทรรศการแสดงผลงานการจัดการความรู้ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (SNRU KM Share & Learn 2018)

เผยเเพร่เมื่อ 160 เข้าชม