ขอเชิญประชุมการจัดทำงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และการจัดทำแผนความต้องการงบลงทุน ระยะ 3 ปี (2563 – 2565)

เผยเเพร่เมื่อ 116 เข้าชม

ในภาพอาจจะมี ข้อความ