ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการสำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Office) ในวันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมสัตตบงกช ชั้น 2 อาคารอาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เผยเเพร่เมื่อ 135 เข้าชม