ขอเชิญร่วมกิจกรรมลานวัฒนธรรมและจำหน่ายสินค้าต้านเสพติด ในวันพุธ ที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๐๐ – ๒๐.๐๐ น. ณ ถนนหน้าอาคาร ๖ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เผยเเพร่เมื่อ 119 เข้าชม